Załóż konto
Złóż wniosek
Sprawdź stan sprawy
Sprawdź podpis pod dokumentem

Aktualności

29
kwi
2009

Nowe eFormularze dot. wyborów

Niniejszym informujemy o udostępnieniu nowych eFormularzy:

 • Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
 • Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców
 • Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
 • Reklamacja na nieprawidłowości w spisie wyborców

Usługa ma na celu udostępnienie i sprawdzenie prawidłowości prowadzenia rejestru wyborców oraz sporządzenia spisu wyborców. Zapytanie o umieszczeniu w rejestrze lub w spisie można złożyć w swoim imieniu lub zapytać o wpis innej osoby.

Uruchomiona usługa zaoszczędzi czas obywatela poświęcany zarówno na wypełnianie dokumentów, jak i wizytę w urzędzie. Aby uzyskać informację lub złożyć reklamację, należy zalogować się w ESP a następnie wybrać właściwy wzór eFormularza i postępować zgodnie z opisami pól, podpisać i wysłać eFormularz używając odpowiednich przycisków.

Po zweryfikowaniu informacji urząd prześle odpowiedź do wnioskodawcy.

3
mar
2009

Pakiet Instruktażowy do Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępny dla interesantów

Zapraszamy do zapoznania się z pakietem instruktażowym, który pokazuje jak założyć konto w systemie ESP, jak złożyć wniosek oraz jak odebrać decyzję.

 

Pakiet instruktażowy.

Dla rozdzielczości 800x600:

 

Dla rozdzielczości 1280x1024:

5
maj
2008

Centra certyfikacyjne

Bezpieczny podpis elektroniczny można zakupić wraz z niezbędnymi urządzeniami w kwalifikowanym podmiocie świadczącym usługi certyfikacyjne:

 1. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. – http://www.kir.com.pl
 2. Sigillum PWPW – http://www.sigillum.pl
 3. Certum UNIZETO – http://www.certum.pl

30
kwi
2008

Od 1 maja 2008 dokumenty w urzędzie przez internet

Przedsiębiorcy i obywatele posługujący się podpisem elektronicznym mogą od 1 maja 2008 r. składać dokumenty w urzędach oraz różnych instytucjach przez internet.

Ustawa o podpisie elektronicznym wskazuje, że 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej umożliwią posługującym się podpisem elektronicznym wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej.

Dokumenty elektroniczne doręczane do urzędu muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez jedno z trzech kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji. Są nimi:

UNIZETO SA - Certum,
PWPW SA - Sigillum,
KIR SA - Szafir.

9
kwi
2008

EBOI na HTTPS

Miło nam zakomunikować, że komunikacja ze stroną EBOI odbywa się za pomocą szyfrowanego połączenia - wersja protokołu HTTPS. W związku z tym cała transmisja reazlizowana jest  wyłącznie w trybie szyfrowanym, co
zapobiegnie przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych.

18
lut
2008

Elektroniczna skrzynka podawcza?

Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej (wg „Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno – technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym” , Dz.U. Nr 200 poz. 1651).

24
gru
2007

Urzędowe Poświadczenie Odbioru

W skład skrzynki podawczej wchodzi moduł odpowiedzialny za generowanie urzędowego poświadczenia odbioru. Korzysta on z bezpiecznego modułu sprzętowego (HSM) gwarantującego wydajne i bezpieczne podpisywania skrótów otrzymanych wiadomości. Poświadczenia odbioru są podpisywane kluczem prywatnym urzędu zdeponowanym w HSM.

17
gru
2007

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Urzędzie Gminy Oleśnica uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza.


Adres elektronicznej skrzynki podawczej:  https://ugolesnica.eboi.pl/

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766) Urząd Gminy Oleśnica akceptuje formaty poczty elektronicznej z załącznikami w formatach wymienionych ww. rozporządzeniu.

W szczególności przy danych tekstowych lub tekstowo-graficznych przyjmowane będą wszystkie możliwe formaty danych zapisane w oprogramowaniu opendocument (openoffice 2) a także zapisane w formatach: .txt,.rtf,.pdf,.doc.
Przy danych zawierających informację graficzną przyjmowane będą formaty danych: .jpg, .gif,.tif,.png,.svg, dla danych skompresowanych: .zip,.gz,.rar.

Urzędowe poświadczenie odbioru:
Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym doręczony Urzędowi Gminy Oleśnica zostanie poświadczony kwalifikowanym podpisem cyfrowym drogą elektroniczną na adres nadawcy. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.
Urzędowe poświadczenie odbioru - na żądanie interesanta - może zostać także zapisane na dysku CD lub urządzeniu typu Pen Drive. Urzędowe poświadczenie odbioru doręczonych dokumentów elektronicznych będzie wydawane w godzinach pracy urzędu.

Inne wymagania:
Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

 • być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym,
 • zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
 • zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu (miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności), a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych.

Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Gminy Oleśnica zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego urzędu. 

Szablony formularzy akceptowane przez urząd wraz z opisami procedur znajdują się na stronie internetowej : https://ugolesnica.eboi.pl/

14
gru
2007

Pierwszy test EBOI+

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje oraz formularze umożliwiające załatwienie niektórych spraw w urzędzie drogą elektroniczną.

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta to przede wszystkim krok ku Nowoczesnemu Urzędowi.
Przy zachowaniu pełnej zgodności z przepisami prawa oferuje szereg korzyści:

 • możliwość stosowania podpisu cyfrowego w formacie XaDeS
 • definiowanie szablonów wiadomości wysyłanych do Interesanta
 • posiada panel administracyjny umożliwiający zarządzanie EBOI (użytkownikami, administratorami, formularzami, numeracjami, wnioskami oraz decyzjami)
 • możliwość wystawiania decyzji wraz z podpisem elektronicznym oraz poświadczeniem odbioru
 • możliwość podpięcia dowolnego Centrum Certyfikacji (CA)
 • sprawdzanie poprawności podpisu oraz list CRL dla wszystkich centrów podpisów kwalifikowanych w Polsce
 •  szybkie i wydajne tworzenie formularzy w technologii InfoPath; rozdzielenie danych od ich prezentacji graficznej. Dane przechowywane w formacie XML.
 • możliwość definiowania podpowiedzi wyboru formularza za pomocą definiowalnego Asystenta Wyboru Wniosku
 • użyteczny i intuicyjny interfejs użytkownika oparty o technologie AJAX
 • każdy wniosek, który wpływa do Urzędu jest przechowywany w postaci spakowanej struktury danych zawierającej wszystkie elementy wniosku (dane, załączniki, podpis). Struktura ta jest jednocześnie plikiem w standardzie ZIP, co umożliwia jej otwarcie na dowolnej platformie systemowej
 • podpisywanie formularzy oraz plików za pomocą apletu zaimplementowanego w technologii Java. Gwarantuje to obsługę wszystkich popularnych przeglądarek.
 • możliwość załączania plików jako załączników do formularzy
 • możliwość stosowania kontrasygnaty do podpisu elektronicznego
 • zbiorcze znakowanie czasem paczek z całego dnia. Właściwość ta pozwala na kontrolę nad wydatkami za usługę znakowania czasem. Nie wymaga płatności za znakowanie czasem każdego dokumentu podpisanego elektroniczne.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij